Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaWYJAZD TURYSTYCZNO – REKREACYJNY DO PODDĄBIA 2023

WYJAZD TURYSTYCZNO – REKREACYJNY DO PODDĄBIA 2023

Zakończył się 7-dniowy wyjazd TURYSTYCZNO – REKREACYJNY dla Seniorów 60+ z niepełnosprawnością z terenu powiatów płockiego, sierpeckiego i Miasta Płocka, do pięknej i malowniczej miejscowości Poddąbie nad polskim morzem.

Nadmorski wyjazd odbył się w dniach od 28.08.2023r. do 03.09.2023r.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w przygotowanych przez wyspecjalizowaną kadrę opiekunów, specjalnie dla nich, zajęciach terapeutycznych polegających np. na tzw. Socjoterapii i Arteterapii.

W pierwszej zajęcia polegały na prowadzeniu gier i zabaw prowokujących do zwiększonego zaangażowania emocjonalnego, rozbudowania chęci poznawczych, rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz asymilacji społecznej, co wpłynęło pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji siebie i innych , redukcję stresu.

Arteterapia zachęcała do wyrażenia siebie poprzez sztukę, zwiększyła własne zdolności poznawcze uczestników, pozwoliła na odreagowanie napięć i stresu związanego z codziennym życiem. Akceptacja, serdeczność i wyrozumiałość z jakimi spotkali się Seniorzy podczas turnusu spowodowała większą otwartość na otoczenie i pozytywnie wpłynęła na poczucie własnej wartości. Poprawa możliwości ruchowych nastąpiła dzięki codziennej aktywności fizycznej, odbytym spacerom oraz uczestnictwu w zaplanowanych dwóch wycieczkach , jak też zajęciom manualnym i kreatywnym przygotowanym przez Opiekunów wyjazdu.

50 seniorów w wieku 60+ z orzeczeniem o niepełnosprawności po skorzystaniu z większego dostępu do turystycznych i rekreacyjnych dóbr i usług, wróciło w lepszym stanie zarówno psychicznym jak i fizycznym, gotowi stawić czoła codzienności z nową werwą i chęcią życia.

Prezesi Marcin Groszewski i Tomasz Nowacki otrzymali wiele ciepłych słów uznania od uczestników oraz swoistą obietnicę, że w ich życiu zaszła zmiana na lepsze.

Organizatorem Wyjazdu Turustyczno – Rekreacyjnego dla Seniorów 60+ z orzeczeniem o niepełnosprawności jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza.
 
Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

05.09.2023r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie