Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Na Rzecz Północnego Mazowsza realizuje projekt pt. „Pomagamy Mieszkańcom Ziemi Płockiej”, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 345 126, 00 zł

Beneficjenci programu zostaną objęci specjalistyczną opieką psychologów i psychoterapeutów w formie:

  1. Indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych;
  2. Spotkań grup wsparcia;
  3. Grupowych zajęć terapeutycznych;
  4. Wakacyjnego turnusu terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością.

Wsparciem zostanie objętych 150 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem zadania jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa. To czas pełen rozstrojenia nerwowego, obaw, zachwianego emocjonalnie trybu życia, który wywołał duże zmiany w życiu Nas wszystkich, a w szczególności osób niepełnosprawnych zmuszając do przerwania podjętych terapii, uczestnictwa w grupach wsparcia, niwecząc wypracowany wówczas progres.

Głównym założeniem jest pomoc i wsparcie terapeutyczne, umożliwiające przywrócenie spokoju i równowagi w życiu psychicznym i społecznym, osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie subregionu płockiego, które zostały zachwiane wskutek pandemii COVID.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału z projekcie zapraszamy do kontaktu:

Dyrektor – Maria Groszewska – e-mail: m.groszewska@rowiis.pl
tel. 692718455

Aleksandra Krzemińska– e-mail: a.krzeminska@rowiis.pl
tel. 602130702

Nikola Dutkiewicz – e-mail: n.dutkiewicz@rowiis.pl
tel. 508514003

27.06.2022r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie