Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaSolidarni z Ukrainą – kompleksowe wsparcie dla Uchodźców – edycja II

Solidarni z Ukrainą – kompleksowe wsparcie dla Uchodźców – edycja II

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” zakończyła realizację zadania pn. „Solidarni z Ukrainą – kompleksowe wsparcie dla Uchodźców – edycja II” realizowanego w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”  zadania „Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej i miejsc pobytu dla Beneficjentów programu”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 539 170,00 zł.

Wsparciem objętych zostało 52 osoby z niepełnosprawnością oraz 104 osoby towarzyszące osoby z niepełnosprawnością.

Nasi podopieczni otrzymali wsparcie w zakresie:

Doradztwa i opieki asystentów obcokrajowców.

Każdy z asystentów obcokrajowca wspomagał bezpośrednio w zakresie początkowego wsparcia cudzoziemca, pomocy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzania poszczególnych kroków związanych z zatrudnieniem i osiedleniem, w tym niezbędnych tłumaczeniach, wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi, w znalezieniu miejsca zamieszkania, niezbędnych podstawowych czynnościach (m.in.: zakładanie konta bankowego, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej), pomoc w uzupełnianiu dokumentów, wsparcie w kontakcie z urzędem administracji publicznej, pomoc w rozeznaniu rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej, pomoc w kontakcie z ośrodkiem zdrowia, pomoc w znalezieniu i zapisie do lekarza specjalisty, pomoc w kontakcie z bankiem, pomoc w kontakcie z operatorem sieci GSM, przekazanie informacji dotyczącej tłumacza przysięgłego, rozmowa dotycząca karty pobytu, wsparcie w kontakcie z potencjalnym pracodawcą, wsparcie w kontakcie z kurierem, pomoc w organizacji transportu, rozmowa dotycząca spotkań organizowanych  dla społeczności ukraińskiej, przedstawienie oferty pomocowej dotyczącej dostawy posiłków, wsparcie  w zaspokojeniu codziennych potrzeb (odzież, pampersy, chusteczki), pomoc w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zapis na wizytę do specjalisty (psycholog, prawnik, fizjoterapeuta), pomoc w kontakcie ze Strażą Graniczną, wsparcie w codziennych czynnościach, rozmowy dotyczące kursów zawodowych, chęci podjęcia pracy, kwalifikacji, Certyfikatu języka polskiego.

Opieki asystentów osób niepełnosprawnych dla 20 osób z niepełnosprawnością;

Asystent osoby niepełnosprawnej dojeżdżał do miejsca zamieszkania osoby i pomagał jej w codziennych czynnościach m.in.: podstawowe zakupy, pomoc w przygotowaniu posiłków, pomoc w kontakcie z lekarzem, wsparcie podczas zajęć rozwijająco-wspomagających, wsparcie w ćwiczeniach ruchowych, towarzyszenie podczas wizyty u specjalistów, pomoc w praniu i sprzątaniu, wsparcie podczas ćwiczeń usprawniających, pomoc w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania, pomoc w zmianie pościeli, pomoc w porządkach, pomoc w prasowaniu, pomoc w komunikacji z najbliższym otoczeniem, pomoc w myciu okien, pomoc przy ćwiczeniu języka polskiego, pomoc w rozwoju zainteresowań, pomoc w przygotowaniu się do hospitalizacji, pomoc podczas rehabilitacji, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wsparcie podczas spędzania wolnego czasu, pomoc podczas realizacji recepty, wsparcie podczas wizyty u lekarza, wsparcie podczas wizyty w bibliotece, wsparcie w czynnościach domowych, transport do lekarza, robienie zakupów, transport do GOPS, dowóz art. spożywczych, wykupowanie leków, wyjazd na basen, dowóz do dentysty i tłumaczenie, wsparcie w kontakcie z placówką szkolną, pomoc w nauce itp.

Pomoc psychologiczna, prawna, rehabilitacja dla 37 osób z niepełnosprawnością;

Pomoc psychologiczna dla 20 osób wspomagających osoby niepełnosprawne;

Pomoc udzielona przez specjalistów w swojej dziedzinie. Udzielane w formie spotkań z prawnikiem, psychologiem, rehabilitantem na zasadzie indywidualnych konsultacji/sesji. Działanie wpłynęło na zniwelowanie traumy powojennej, zlikwidowało przeszkody w prawidłowej socjalizacji Obcokrajowca w społeczności oraz umożliwiło kontynuację rehabilitacji. Wsparcia świadczone były
w zależności od indywidualnych potrzeb cudzoziemców.

Nauka języka polskiego dla 50 osób;

Kurs języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze: W ramach działania zrealizowane zostały kursy dla
50 osób – obcokrajowców (w tym 2 osób z niepełnosprawnościami) w zakresie nauki jęz. polskiego, wiedzy
o polskiej kulturze oraz z zakresu organizacji codziennego życia w Polsce – Co i gdzie można załatwić, zorganizować, podział kompetencyjny instytucji publicznych oraz ich lokalizacja. Połączenie kursu językowego z sytuacjami z życia codziennego zapewniło sprawne i funkcjonalne poznanie języka
z elementami kultury lokalnej.

Kursy zawodowe dla 20 Osób Towarzyszącym Osobom Niepełnosprawnym.

  • W terminie 4.02– 19.05.2023 r. odbył się kurs: Kosmetyczka dla 8 osób.
  • W terminie 4.02 – 25.02.2023 r. odbył się kurs: Obsługa wózków jezdniowych silnikowych z wymianą butli z napędem gazowym dla 2 osób.
  • W terminie 4.02 – 26.03.2023 r. odbył się kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób.
  • W terminie 18.03 – 04.06.2023 r. odbył się kurs – Samodzielna księgowa dla 5 osób

01.07.2023r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie