Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaAKCJA „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMI PŁOCKIEJ 2023”

AKCJA „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMI PŁOCKIEJ 2023”

Żyjemy w czasach wielu niewiadomych…

Jedną z takich sytuacji była pandemia COVID-19!

Wprowadzone obostrzenia, praca i nauka w trybie zdalnym, brak możliwości otrzymywania pomocy specjalistycznej, w tym terapeutycznej. To nieliczne przykłady wywołujące samotność, odosobnienie, poczucie izolacji, często lęk i stres.

Zarząd naszej organizacji (Marcin Groszewski, Tomasz Nowacki) postanowił wyjść naprzeciw tym wyzwaniom w postaci projektu pn. „Akcja „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMII PŁOCKIEJ 2023″”.

Jest to zadanie realizowane z wielkim zaangażowaniem, które ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię.

Osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek i płeć od stycznia są objęte specjalistyczną – terapeutyczną opieką w formie grupowych jak też indywidualnych spotkań z wysoko wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej potrzebujących.

Wiemy jak trudny potrafi być powrót do okresu sprzed pandemii, dlatego z chęcią podejmujemy się tego zadania!

Działanie pn. „Akcja „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMII PŁOCKIEJ 2023″” realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza jest finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 290 000,00 zł.

27.01.2023r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie