Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaAKCJA „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMI PŁOCKIEJ 2023”

AKCJA „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMI PŁOCKIEJ 2023”

Żyjemy w czasach wielu niewiadomych…

Jedną z takich sytuacji była pandemia COVID-19!

Wprowadzone obostrzenia, praca i nauka w trybie zdalnym, brak możliwości otrzymywania pomocy specjalistycznej, w tym terapeutycznej. To nieliczne przykłady wywołujące samotność, odosobnienie, poczucie izolacji, często lęk i stres.

Zarząd naszej organizacji (Marcin Groszewski, Tomasz Nowacki) postanowił wyjść naprzeciw tym wyzwaniom w postaci projektu pn. „Akcja „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMII PŁOCKIEJ 2023″”.

Jest to zadanie realizowane z wielkim zaangażowaniem, które ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię.

Osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek i płeć od stycznia są objęte specjalistyczną – terapeutyczną opieką w formie grupowych jak też indywidualnych spotkań z wysoko wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej potrzebujących.

Wiemy jak trudny potrafi być powrót do okresu sprzed pandemii, dlatego z chęcią podejmujemy się tego zadania!

Działanie pn. „Akcja „POMAGAMY MIESZKAŃCOM ZIEMII PŁOCKIEJ 2023″” ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 290 000,00 zł.

13.02.2023r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie