Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaAkcja „Pomagamy Mieszkańcom Ziemi Płockiej ” 2023

Akcja „Pomagamy Mieszkańcom Ziemi Płockiej ” 2023

Lokalna Grupa Działania Rozwoju Północnego Mazowsza zrealizowała zadanie publiczne pn. Akcja „Pomagamy Mieszkańcom Ziemi Płockiej ” 2023

Zadanie  dedykowane osobom niepełnosprawnym zamieszkującym subregion płocki, mające na celu głównie przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Beneficjenci programu mogli uczestniczyć w indywidualnych zajęciach psychoterapeutycznych, spotkaniach grup wsparcia oraz grupowych zajęciach terapeutycznych.

Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą analizowane były problemy, jakie spotkały beneficjenta w trakcie sytuacji epidemiologicznej panującej w naszym kraju. Podstawą sukcesu takich spotkań było poczucie swobody i budujące się zaufanie, dzięki czemu nasi podopieczni mogli wspólnie poszukiwać rozwiązań do polepszenia własnej drogi życiowej. Spotkania z terapeutą  stały się idealnym momentem m.in.  do odreagowania napięć emocjonalnych czy też budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Spotkania grup wsparcia cieszyły się zainteresowaniem osób, które utraciły pracę bądź w inny negatywny sposób odczuły skutki COVID-19. Podczas wizyt nasi podopieczni mieli możliwość utożsamiać się z grupą, nawiązywać relacje oparte na wsparciu i zrozumieniu, pozbyć się poczucia samotności, dostrzec to, że nie pozostali sami z problemem.

Grupowe zajęcia terapeutyczne okazały się wspaniałym antidotum na zrozumienie własnego stanu emocjonalnego , akceptacji swoich wad i zauważeniu pozytywów, talentów i budowania poczucia przynależności grupowej. Zajęcia te dały im możliwość omówienia w szerszym gronie występujących trudności i problemów.

Poprzez pracę w grupie, osoba potrzebująca wsparcia otwierała się na drugiego człowieka, pozwalając sobie na odczuwanie różnych emocji i dążąc do tych pozytywnych. Praca w grupie pozwoliła na akceptację samego siebie i drugiego człowieka. Nauczyła konstruktywnego radzenia sobie z lękiem społecznym, budowania relacji i prowadzenia konwersacji. Ponadto uczestnicy zajęć zrozumieli na czym polega asertywna komunikacja, nauczyli się reagować na krytykę oraz dbania o podtrzymanie relacji w formie wspierania i sympatii w stosunku do innych.

Zadanie publiczne pn. Akcja „Pomagamy Mieszkańcom Ziemi Płockiej” 2023 zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania Rozwoju Północnego Mazowsza mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, finansowane z funduszu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie  290 000,00 zł .

30.06.2023

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie