Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejColor Spółdzielnia Socjalna„Wspólnie budujemy nasze Społeczności 2023”

„Wspólnie budujemy nasze Społeczności 2023”

COLOR Spółdzielnia Socjalna zakończyła realizację zadania pn. „Wspólnie budujemy nasze Społeczności 2023” mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Grupą objętą wsparciem były dzieci, dorośli oraz seniorzy z niepełnosprawnością, zamieszkujący subregion płocki, u których w skutek sytuacji związanych z pandemią koronawirusa i wszelkich ograniczeń zdiagnozowano pogorszenie stanu psychicznego.

W trakcie realizacji zadania beneficjenci programu mieli możliwość skorzystać z indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych oraz grupowych terapeutycznych, jak również spotkań w ramach grup wsparcia.

Zajęcia były dedykowane dzieciom, osobom dorosłym i seniorom, mające na celu przeanalizowanie problemów i wspólne znalezienie skutecznych rozwiązań. Dzięki grupowym zajęciom terapeutycznym, każda osoba została objęta możliwością poprawy ich stanu psychicznego m.in. deficytów w socjalizacji nabytych podczas odosobnienia w trakcie lockdownów, (np. dzieci objęte nauką zdalną). Zajęcia umożliwiły im naukę i doskonalenie w zakresie asertywnego komunikowania się, m.in. proszenia, odmawiania, reagowania na krytykę, czy też akceptowania doświadczanych emocji oraz radzenia sobie z lękiem społecznym, czy złością doświadczaną w relacjach.

Indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne  pozwoliły na pełne skupienie terapeuty na danej osobie. W centrum były jedynie  jego uczucia, przemyślenia, nastawienie, czy sposób w jaki widzi samego siebie. Zajęcia te dały idealny obraz m.in. budowania pozytywnego postrzegania samego siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości, nauczenie zasad prawidłowej komunikacji z wykorzystaniem komunikatu „ja”, czy chociażby to, aby dana osoba mogła czerpać satysfakcję z kontaktów z innymi ludźmi w życiu codziennym.

„Grupa” dała poczucie wsparcia, wyrwanie się z osamotnienia, możliwość doświadczenia pozytywnych relacji międzyludzkich, co dało pozytywne efekty związane z przezwyciężeniem traum i negatywnych doświadczeń. Dzięki cotygodniowym spotkaniom beneficjenci nabyli umiejętność budowania tożsamości grupowej, przepracowania traum i negatywnych doświadczeń. Nabyli większej pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez kształtowanie i udoskonalenie umiejętności budowania poprawnych relacji z drugim człowiekiem.

Zadanie publiczne pn. „Wspólnie budujemy nasze Społeczności 2023” realizowane przez COLOR Spółdzielnię Socjalną, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, finansowane ze środków funduszu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 276 760,00 zł.

30.06.2023

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie