Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejColor Spółdzielnia SocjalnaSpółdzielnia Socjalna COLOR realizuje projekt z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna COLOR realizuje projekt z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie pn. „WSPÓLNIE BUDUJEMY NASZE SPOŁECZNOŚCI” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez COLOR Spółdzielnię Socjalną w ramach programu PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYWOŁANYM PRZEZ PANDEMIĘ KORONOWIRUSA. 

Wsparciem zostanie objętych 170 osób z niepełnosprawnością.

Beneficjenci programu zostaną objęci specjalistyczną opieką psychologów i psychoterapeutów w formie:

  1. Indywidualnych zajęć psychoterapeutycznych;
  2. Spotkań grup wsparcia;
  3. Grupowych zajęć terapeutycznych;
  4. Turnusu terapeutycznego.

Wsparciem zostaną objęte osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem zadania jest pomoc i wsparcie terapeutyczne, umożliwiające przywrócenie spokoju i równowagi w życiu psychicznym i społecznym mieszkańców subregionu płockiego.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału z projekcie zapraszamy do kontaktu:

Dyrektor – Maria Groszewska – e-mail: m.groszewska@rowiis.pl
tel. 692718455

Aleksandra Krzemińska– e-mail: a.krzeminska@rowiis.pl
tel. 602130702

Nikola Dutkiewicz – e-mail: n.dutkiewicz@rowiis.pl
tel. 508514003

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie