Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejColor Spółdzielnia SocjalnaPodpisanie współpracy między Spółdzielnią Socjalną COLOR a Starostwami Powiatowymi Subregionu Płockiego i Powiatu Ciechanowskiego

Podpisanie współpracy między Spółdzielnią Socjalną COLOR a Starostwami Powiatowymi Subregionu Płockiego i Powiatu Ciechanowskiego

Bardzo miło jest nam poinformować o podpisaniu listu intencyjnego, dotyczącego współpracy, pomiędzy Spółdzielnią Socjalną COLOR a samorządami czterech powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i ciechanowskiego.

Dzięki porozumieniu pomoc, którą kierujemy do najbardziej potrzebujących osób, cudzoziemców znajdujących w naszym kraju bezpieczne schronienie przed konfliktem zbrojnym, będzie możliwa na bardzo dużą skalę. Działanie społeczne obejmuje wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne oraz aktywizację zawodową.

Ogromnie dziękujemy za chęć współpracy wszystkim przedstawicielom samorządów powiatowych. Liczymy iż wspólne działanie przyczyni się polepszeniu i przywróceniu względnej równowagi w życiu psychicznym i społecznym osobom objętym wsparciem. Jak również umożliwi sprawną integrację społeczną i aktywizację zawodową cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

Udzielenie kompleksowego wsparcia jest możliwe dzięki Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” na który zostały przeznaczone fundusze o wartości 1 100105,00 zł.

03.11.2022r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie