Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejColor Spółdzielnia SocjalnaASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – nowa forma wsparcia dla mieszkańców ziemi płockiej!

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej rozszerza swoją działalność na rzecz mieszkańców ziemi płockiej o usługi asystencji osobistej!

Z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – Edycja 2023 mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, które nie korzystają z analogicznych usług w ramach oferty lokalnych ośrodków pomocy społecznej bądź innych organizacji.

Swoim wsparciem obejmiemy aż 60 osób! Nasza pomoc jest bezpłatna.

Nabór prowadzony jest od 1 lutego 2023r. w trybie ciągłym. Zadanie realizowane jest do 31 grudnia 2023r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane przez COLOR Spółdzielnię Socjalną w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – Edycja 2023. Finansowanie w kwocie 636 380,00 zł. Całkowita wartość 636 380,00.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna poniżej.

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA POBIERZ TUTAJ

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 znajdziesz pod adresem:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1420,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2023

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie