Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejColor Spółdzielnia SocjalnaAsystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – Edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – Edycja 2024

Z radością informujemy o naszym najnowszym projekcie związanym z kolejną edycją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla organizacji pozarządowych – edycja 2024”. Spółdzielnia Socjalna COLOR kolejny raz z zaangażowaniem przystępuje do realizacji tego programu, mającego na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ten stanowi istotny element polityki społecznej państwa, skoncentrowany na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Naszym priorytetem jest umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia poprzez wsparcie w codziennych czynnościach oraz aktywnościach społecznych. Adresatami programu są  osoby posiadające ważne orzeczenie o  niepełnosprawności. 

Naszym celem jest stworzenie warunków do jak najbardziej niezależnego życia tych osób, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Chcielibyśmy podkreślić, jak ważne są tego rodzaju programy dla osób z niepełnosprawnościami, które zasługują na równość szans i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zwracamy się również z gorącą prośbą do społeczeństwa o aktywne wsparcie i zrozumienie dla potrzeb tej grupy, gdyż tylko wspólnie możemy tworzyć bardziej otwarte i dostępne społeczeństwo. Dziękujemy Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej za możliwość realizacji tego projektu. Cieszymy się, że możemy wspólnie przyczynić się do poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami, dając im szansę na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Takie programy stanowią kluczowy krok w kierunku budowania bardziej współczującego i empatycznego społeczeństwa. Zachęcamy Państwa do otwarcia serca na inicjatywy tego typu, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz nowe wyzwania, z którymi codziennie się zmagają. Pozytywne rezultaty takich działań obejmują nie tylko zwiększoną integrację, lecz także poprawę jakości życia oraz tworzenie społeczeństwa, które celebrowałoby swoją różnorodność i zapewniało równy dostęp do szans dla każdego. Pragniemy podkreślić, że każda pomoc, nawet najmniejsza, ma potężny wpływ na życie tych osób. Dlatego apelujemy i zachęcamy do podejmowania podobnych inicjatyw każdego. Niech nasza wspólna praca przyczyni się do tworzenia lepszego świata dla wszystkich. Wszystkie formy wsparcia, nawet te najskromniejsze, mają ogromne znaczenie i tworzą pozytywną przyszłość dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane przez COLOR Spółdzielnię Socjalną w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – Edycja 2024. Finansowanie w kwocie 1 397 501,44 zł. Całkowita wartość 1 431 501,44 zł.

01.02.2024r.

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie