Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejColor Spółdzielnia Socjalna„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

COLOR Spółdzielnia Socjalna jest wykonawcą zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.

Rolą asystenta osoby z niepełnosprawnościami jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Ich zadaniem jest umożliwić osobie z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Osoby niepełnosprawne bardzo często napotykają na trudności w komunikacji międzyludzkiej, w samodzielnym funkcjonowaniu czy zaspokajaniu najprostszych, codziennych potrzeb, co niejednokrotnie wywołuje  poczucie osamotnienia, społecznej izolacji, stany depresyjne, pogłębianie lęków.

Dzięki pomocy asystentów osobistych beneficjenci mają możliwość otrzymać szeroko pojęte wsparcie. Staramy się zwiększyć rozwój aktywności w lokalnym środowisku, pomóc w procesie socjalizacji społecznej i kulturalnej.

Naszym zadaniem jest nie tylko pomoc w codziennych czynnościach ale też działania mające na celu zwiększenie pewności siebie osoby niepełnosprawnej, poczucie bycia integralną częścią większej społeczności, ogólnej poprawy kondycji psychicznej, co mamy nadzieję doprowadzi do zminimalizowania szkodliwych efektów przeżytych traum i niedogodności. Asystent osoby niepełnosprawnej, oprócz wykonywania  codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, stara się aktywizować podopiecznego do samodzielnego życia, często przywrócić go na łono społeczeństwa.

Łagodność i zrozumienie asystentów w stosunku do podopiecznych jest integralną częścią wykonania zadania. Natomiast uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych prowadzi do poszerzenia ich horyzontów poznawczych.  Asystent osoby niepełnosprawnej udziela również wskazówek i służy pomocą w zakresie rehabilitacji, rekreacji i interakcji ze społecznością.

Zadanie realizowane przez COLOR Spółdzielnię Socjalną w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – Edycja 2023. Finansowanie w kwocie 636 380,00 zł. Całkowita wartość 636 380,00.

12.07.2023

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie